Udruga katoličkih izviđača Jarmina - Kontakt

Kontakt

Adresa: 

Udruga katoličkih izviđača "Jarmina"
Vladimira Nazora 2, 32280 Jarmina


tel: 032/215-542, fax: 032/215-101


Žiro-račun: 34900-678-12510

 

e-mail: ukij@ukij.hr

 

Web adresa: www.ukij.hr